office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори
за променлив ток (AC)


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик M1-12.71.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за променлив ток с метален корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.72.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за променлив ток с метален корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.71.U1   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор P1-12.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за променлив ток с пластмасов корпус M12x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.72.U1   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор P1-12.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за променлив ток с пластмасов корпус M12x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.71.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, сензор M1-14.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за променлив ток с метален корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-14.72.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, сензор M1-14.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за променлив ток с метален корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.71.U1   Sn=5.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, сензор P1-14.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за променлив ток с пластмасов корпус M14x56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-14.72.U1   Sn=5.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

M14
Безконтактен индуктивен датчик M14, сензор P1-14.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M14 за променлив ток с пластмасов корпус M14x56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.71.U1   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.72.U1   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.71.U1   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за променлив ток с пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.72.U1   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за променлив ток с пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.71.U1   Sn=6.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, сензор M1-22.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за променлив ток с метален корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-22.72.U1   Sn=6.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, сензор M1-22.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за променлив ток с метален корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.71.U1   Sn=10mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, сензор P1-22.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за променлив ток с пластмасов корпус M22x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-22.72.U1   Sn=10mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22x59mm

M22
Безконтактен индуктивен датчик M22, сензор P1-22.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M22 за променлив ток с пластмасов корпус M22x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.71.U1   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за променлив ток с метален корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.72.U1   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за променлив ток с метален корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.71.U1   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за променлив ток с пластмасов корпус M30x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.72.U1   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за променлив ток с пластмасов корпус M30x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.71.U1   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, сензор M1-40.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за променлив ток с метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.72.U1   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, сензор M1-40.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за променлив ток с метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.71.U1   Sn=24mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, сензор P1-40.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за променлив ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.72.U1   Sn=24mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, сензор P1-40.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за променлив ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-40.71.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

P3-40
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-40.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-40.72.U1   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

P3-40
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-40.72

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.71.U1   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.72.U1   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.72

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com