office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори
с конектор за постоянен ток (DC)


Това са двупроводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, които завършват с конектор. Използват се в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 2-проводни постоянно токови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик M1-12.61.KC с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.62.KC с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.61.KC с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.62.KC с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.61.KC с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.62.KC с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.61.KC с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.62.KC с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.61.KC с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.62.KC с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.61.KC с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.62.KC с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, 72x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com