office@esa-control.com

 

Индуктивни датчици и сензори за текстилната промишленост серия Р9-86

Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори серия P9-86, които се използват основно в текстилната промишленост, като средства за автоматизация за превключване на трипроводни и четирипроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори за текстилната промишленост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик P9-86.10.K   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Индуктивен датчик P9-86.11.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Индуктивен датчик P9-86.12.K   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Индуктивен датчик P9-86.20.K   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Индуктивен датчик P9-86.21.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Индуктивен датчик P9-86.22.K   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 86x49x18mm

P9-86
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-86.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 86x49x18mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 57лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com