office@esa-control.com

 

Маркерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са маркерен тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Маркерните оптоелектронни датчици излъчват модулиран светлинен лъч във видимата област на спектъра и служат за регистриране на маркерни ивици нанесени върху опаковъчни материали. Оптичните датчици и сензори маркерен тип имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Маркерен оптоелектронен датчик OMP1-18.10.RKT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OMP1-18.10.RKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток М18 работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP1-18.20.RKT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OMP1-18.20.RKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток М18 работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP1-18.10.GKT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OMP1-18.10.GKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток М18 работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP1-18.20.GKT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

M18
Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OMP1-18.20.GKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток М18 работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.RKT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 36x15x60mm

OMP3-60
Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OMP3-60.10.RKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.RKT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 36x15x60mm

OMP3-60
Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OMP3-60.20.RKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток работи с червена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.10.GKT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 36x15x60mm

OMP3-60
Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OMP3-60.10.GKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Маркерен оптоелектронен датчик OMP3-60.20.GKT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 36x15x60mm

OMP3-60
Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OMP3-60.20.GKT

Маркерният оптоелектронен датчик за постоянен ток работи със зелена светлина и се състои от излъчвател, и приемник разположени в паралелепипеден пластмасов корпус 36x15x60mm. Изходът на датчика е тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com