office@esa-control.com

 

Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток с два дефазирани изхода (DC)

 
Това са шлицов тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори с два дефазирани изхода, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация. Служат за измерване на ъглови и линейни премествания, както и за определяне посоката на въртене на валове или посоката на движение на линейно движещи се обекти. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на непрозрачен предмет през въздушната междината изходите на датчика последователно се превключват. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Шлицов оптичен датчик   OVM1-18.24.F   Sn=4mm, NPN / 2xNO, 8-30VDC, 100mA, M18x60mm,
с два дефазирани изхода

M18
Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OVM1-18.24.F

Шлицовият инфрачервен оптоелектронен датчик M18 за постоянен ток с дефазирани изхода се състои от излъчвател и приемник разположени в метален цилиндричен корпус M18x60mm. Датчикът има два нормално отворени изхода тип NPN. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща състоянието на изходите на оптичния датчик. Изходите на датчика не са защитени от късо съединение.

Виж още...

Цена: 79лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com