Безконтактни датчици и електронни устройства
 

Датчици

Устройства

Безконтактни индуктивни датчици

Времерелета / Таймери

Въведение

TAS2-30S

Датчици за постоянен ток /3-, 4-проводни/ DC

TDE4-2

Въведение

TDE4-2L

Ø6,5

TDT4-2

M8

TDT4-2L

M12

TWD6-2 /времереле-часовник/

M14

 

M18

Броячи на импулси

M22

CD4-2

M30

CD4-2L

M40

CD6-2

P3-60

CD6-3

M8 /с конектор/

CD6-4

M12, M18, M30, P3-60 /с конектор/

CD6-5R

Датчици за постоянен ток /2-проводни/ DC

CD6-6R

Въведение

 

M12, M18, M30, P3-60

Броячи на метри

M12, M18, M30, P3-60 /с конектор/

LMD6-1

Датчици за променлив ток /2-проводни/ AC

LMD6-2R/A/

Въведение

LMD6-4

M12,M14, M18, M22, M30, P3-40, P3-60

LMD6-5

M12, M18, M30, P3-60  /с конектор/

LMD6-6R

Специализирани индуктивни датчици

LMD6-8R

P1-12.62.N /Namur/

LMD8-2R

IS - DC  /за скоростен контрол/

Приложение

IS - AC  /за скоростен контрол/

 

P9-86  /за текстилната промишл./

 

P9-95  /за текстилната промишл./

Оборотомери

Кабелни конектори /IP67/

CMD6-1

Магнитни датчици

CMD6-2

MD-2

CMD6-2W

MP4-30

CMD6-3R

Безконтактни капацитивни датчици

CMD6-4 

Въведение

Честотомери

M18, M30, Ø34

FMD6-1/N/

Оптоелектронни датчици

FMD6-2/N/

Въведение

 

Бариерен тип

Скоростомери

Дифузен тип /DC/

SMD6-1M

Дифузен тип /AC/

SMD6-1S

Рефлекторен тип /Рефлектори/

SMD6-2M

Маркерен тип

SMD6-2S

Шлицов тип

Контролери за измерване на ъгли

Шлицов тип с два дефазирани изхода

DAC6-1R

Защитни светлинни завеси

Термоконтролери / Терморегулатори /

Серия SLC3

TC4-1

Енкодери

TC4-2

Серия E50-02

TC42-1

 

Температурни-архиватори

 

TCA4-1I, TCA4-2I, TCA4-1, TCA4-2

 

 

Copyright ©  www.esa-control.com