Безконтактни датчици и електронни устройства
 

Датчици

Безконтактни индуктивни датчици

Въведение

Датчици за постоянен ток /3-, 4-проводни/ DC

Въведение, Видове

Ø6,5

M8

M12

M14

M18

M22

M30

M40

P3-60

P4-70

M8, M12, M18, M30, P3-60 /с конектор/

Датчици за постоянен ток /2-проводни/ DC

Въведение

M12, M18, M30, P3-60

M12, M18, M30, P3-60 /с конектор/

Датчици за променлив ток /2-проводни/ AC

Въведение

M12,M14, M18, M22, M30, P3-40, P3-60

M12, M18, M30, P3-60  /с конектор/

Специализирани индуктивни датчици

P1-12.62.N /Namur/

IS - DC  /за скоростен контрол/

IS - AC  /за скоростен контрол/

P9-86  /за текстилната промишл./

P9-95  /за текстилната промишл./

Кабелни конектори /IP67/

Магнитни датчици

MD-2

MP4-30

Безконтактни капацитивни датчици

Въведение

M18, M30, Ø34

Оптоелектронни датчици

Въведение

Бариерен тип

Дифузен тип /DC/

Дифузен тип /AC/

Рефлекторен тип /Рефлектори/

Маркерен тип

Шлицов тип

Шлицов тип с два дефазирани изхода

Защитни светлинни завеси

Серия SLC3

Енкодери

Серия E50-02

 

 

Устройства

Времерелета / Таймери  

TAS2-30S

TDE4-2

TDE4-2L

TDT4-2

TDT4-2L

Броячи на импулси

CD4-2

CD4-2L

CD6-2

CD6-3

CD6-4

CD6-5R

CD6-6R

Броячи на метри

LMD6-1

LMD6-2R/A/

LMD6-4

LMD6-5

LMD6-6R

LMD6-8R

LMD8-2R

Приложение

Оборотомери  

CMD6-1

CMD6-2

CMD6-2W

CMD6-3R

CMD6-4

Честотомери

FMD6-1/N/

FMD6-2/N/

Скоростомери

SMD6-1M

SMD6-1S

SMD6-2M

SMD6-2S

Контролери за измерване на ъгли

DAC6-1R

Термоконтролери / Терморегулатори /

TC4-1

TC4-2

TC42-1

Температурни-архиватори

TCA4-1I

TCA4-2I

TCA4-1

TCA4-2

 

Copyright ©  www.esa-control.com