office@esa-control.com

Безконтактни датчици и електронни устройства
 

Датчици

Безконтактни индуктивни датчици

Описание

Индуктивни датчици 3- и 4-проводни /DC/

Описание

Видове /с кабел/, цени:

Ø6,5, M8, M8S, P8S, M12, P12

M14, P14, M18, P18, M22, P22

M30, P30, M40, P40, P3-60, P4-70

Видове /с конектор/, цени:

M8, M8A, M12, M18, P18, M30, P30, P3-60

Индуктивни датчици 2-проводни /DC/

Описание

Видове /с кабел/, цени:

M12, P12, M18, P18

M30, P30, M40, P40, P3-60

Видове /с конектор/, цени:

M12, M18, P18, M30, P30, P3-60

Индуктивни датчици 2-проводни /AC/

Описание

Видове /с кабел/, цени:

M12, P12, M14, P14, M18, P18, M22, P22

M30, P30, M40, P40, P3-40, P3-60

Видове /с конектор/, цени:

M12, M18, P18, M30, P30, P3-60

Специализирани индуктивни датчици

P1-12.62.N /Namur/, цени:

IS-DC  /за скоростен контрол/, цени:

IS-AC  /за скоростен контрол/, цени:

P9-86  /за текстилната промишл./, цени:

P9-95  /за текстилната промишл./, цени:

Кабелни конектори /IP67/

Магнитни датчици

Видове, цени:

MD-2, MP4-30

Капацитивни датчици

Описание

Видове, цени:

M18, M30, Ø34

Оптоелектронни датчици

Описание

Бариерен тип, цени:
M8, M12, M18, M30, OBP3-60

Дифузен тип /dc/, цени:
M8, M12, M18, M18FF, M30, ODP3-A, ODP3-60

Дифузен тип /ac/, цени:
M18, ODP3-A, ODP3-64

Рефлекторен тип, цени:
M12, M18, M30, ORP3-60, Рефлектори

Маркерен тип, цени:
M18, OMP3-60

Шлицов тип, цени:
M18, OVM4-75, OVP4-70

Шлицови с два дефазирани изхода, цени:
OVM1-18.24.F

Защитни светлинни завеси

Видове, цени:
Серия SLC3

Енкодери

Видове, цени:
Серия E50-02

 

 

Устройства

Времерелета / Таймери / 

Видове, цени:
TAS2-30S
TDE4-2
TDE4-2L
TDT4-2
TDT4-2L

Броячи на импулси

Видове:
CD4-2
CD4-2L
CD6-2
CD6-3
CD6-4
CD6-5R
CD6-6R

Броячи на метри

Видове:
LMD6-1
LMD6-2R/A/
LMD6-4
LMD6-5
LMD6-6R
LMD6-8R
LMD8-2R
Приложение

Оборотомери  

Видове:
CMD6-1
CMD6-2
CMD6-2W
CMD6-3R
CMD6-4

Честотомери

Видове:
FMD6-1/N/
FMD6-2/N/

Скоростомери

Видове:
SMD6-1M
SMD6-1S
SMD6-2M
SMD6-2S

Контролери за измерване на ъгли

Видове:
DAC6-1R

Термоконтролери / Терморегулатори /

Видове, цени:
TC4-1
TC4-2
TC42-1
Термосонди Pt100

Температурни-архиватори

Видове, цени:
TCA4-1I
TCA4-2I
TCA4-1
TCA4-2

 

Copyright ©  www.esa-control.com