office@esa-control.com

 

Цифрови реверсивни броячи на метри LMD8-2R
/ Измерители на дължина /


Цифровите измерители на дължина LMD8-2R са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Те служат за преобразуване и визуализиране на постъпилите към тях електрически импулси в еквивалентна линейна дължина.

Цифров брояч на метри LMD8-2RГабаритни размери (mm)

Корпус и габаритни размери на брояча на метри LMD8-2R

Copyright ©  www.esa-control.com