office@esa-control.com

 

Цифрови температурни архиватори и термоконтролери-архиватори

Цифровите температурни архиватори и термоконтролери-архиватори са електронни устройства, които служат за измерване, регулиране и архивиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на температурните архиватори и термоконтролерите-архиватори е да съхраняват измерените температурни данни в паметта на устройството за голям период от време. Събраните данни могат да бъдат прехвърлени и прочетени на компютър.

Температурен архиватор  TCA4-1I / 12÷24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12÷24V ac/dc,  Pt100, 95x49x113mm

TCA4-1I / 12÷24V

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-1I/12÷24V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 185лв. без ДДС

Температурен архиватор  TCA4-1I / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  Pt100,  95x49x113mm

TCA4-1I / 220V

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-1I/220V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 190лв. без ДДС

Температурен архиватор  TCA4-2I / 12÷24V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=12÷24V ac/dc,  Pt100, 95x49x113mm

TCA4-2I / 12÷24V

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-2I/12÷24V

Едноканалният цифров температурен-архиватор TCA4-1I/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0°...+125,0°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 185лв. без ДДС

Температурен архиватор  TCA4-2I / 220V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=220Vac,  Pt100,  95x49x113mm

TCA4-2I / 220V

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-2I/220V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-2I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0°...+125,0°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 190лв. без ДДС

Термоконтролер-архиватор  TCA4-1 / 12÷24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12÷24V ac/dc,  изх.4A/220V, 95x49x113mm

TCA4-1 / 12÷24V

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-1/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 205лв. без ДДС

Термоконтролер-архиватор  TCA4-1 / 220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

TCA4-1 / 220V

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-1/220V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 210лв. без ДДС

Термоконтролер-архиватор  TCA4-2 / 12÷24V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=12÷24V ac/dc,  4A/220V, 95x49x113mm

TCA4-2 / 12÷24V

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-2/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 205лв. без ДДС

Термоконтролер-архиватор  TCA4-2 / 220V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

TCA4-2 / 220V

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-2/220V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 210лв. без ДДС

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T"

esa_net_5.00T

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-net-5.00T" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция. Използва се стандартен RS485 протокол за обмен на данни между устройствата по двупроводна линия.

Описание на "Esa-net-5.10T"


Цена: 370лв. без ДДС (софтуер)

Електронен преобразувател (Адаптер)   USB / RS485

USB / RS485

Електронен преобразувател USB/RS485

Размери: 60 x 42 x 24 mm
Корпус: пластмасов
Конектор 1: USB-A
Конектор 2: 6P4C
Кабел: 0.5 m, екраниран
Предназначен за работа с архивиращи устройства.

Цена: 55лв. без ДДС

6P4C разклонител на 4-проводен телефонен кабел

3 x 6P4C

6P4C разклонител на телефонен кабел

6P4C разклонител на 4-жилен телефонен кабел RJ12 (RJ11) завършващ с телефонни букси 6P4C
Конекторни гнезда: 3 x 6P4C
Предназначен за свързване на архивиращи устройства в индустриална мрежа.

Copyright ©  www.esa-control.com