Безконтактни индуктивни датчици и сензори Ф6,5
3-проводни, DC


Това са цилиндрични индуктивни датчици и сензори без резба с диаметър 6,5 mm, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три-проводни постоянно токови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Безконтактните индуктивните датчици и сензори са влаго- и прахо-устойчиви. Те имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги.

Индуктивен датчик М2-6,5.11   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

Безконтактен индуктивен датчик ф6,5 сензор М2-6,5.11

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6,5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5х36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М2-6,5.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

Безконтактен индуктивен датчик ф6,5 сензор М2-6,5.12

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6,5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5х36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М2-6,5.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

Безконтактен индуктивен датчик ф6,5 сензор М2-6,5.21

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6,5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5х36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М2-6,5.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

Безконтактен индуктивен датчик ф6,5 сензор М2-6,5.22

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6,5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5х36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com