Безконтактни индуктивни датчици и сензори M8
3-проводни, DC


Това са цилиндрични индуктивни датчици и сензори с резба М8, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-08.11   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.11

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.12

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.21

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.22

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-08.11   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор P1-08.11

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-08.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор P1-08.12

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-08.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор P1-08.21

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-08.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор P1-08.22

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

 
Copyright ©  www.esa-control.com