Безконтактни индуктивни датчици и сензори М18
3- и 4-проводни, DC


Това са цилиндрични индуктивни датчици и сензори с резба М18, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три- и четири-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-18.10.К   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.10.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.11.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.11.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.12.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.12.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.20.К   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.20.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.21.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.21.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.22.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.22.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.10.К   Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.10.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.11.К   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.11.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.12.К   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.12.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.20.К   Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.20.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.21.К   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.21.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.22.К   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.22.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com