Безконтактни индуктивни датчици и сензори M8
3-проводни, DC с конектор


Това са цилиндрични индуктивни датчици и сензори с резба М8 завършващи с конектор, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-08.11.C с конектор М8, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.11.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор М8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.12.C с конектор М8, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.12.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор М8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.21.C с конектор М8, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.21.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор М8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.22.C с конектор М8, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.22.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор М8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.11.CA с конектор М12, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.11.CA

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.12.CA с конектор М12, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.12.CA

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.21.CA с конектор М12, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.21.CA

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-08.22.CA с конектор М12, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М8, сензор М1-08.22.CA

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

 
Copyright ©  www.esa-control.com