Безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток (DC)
4-проводни с конектор


Това са индуктивни датчици и сензори завършващи с конектор М12, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три- и четири-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-12.10.КC с конектор, Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.10.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12х60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-12.20.КC с конектор, Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.20.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12х60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.10.КC с конектор, Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.10.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.20.КC с конектор, Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.20.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x61mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.10.КC с конектор, Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.10.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.20.КC с конектор, Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.20.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x61mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.10.КC с конектор, Sn=9.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.10.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.20.КC с конектор, Sn=9.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.20.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.10.КC с конектор, Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.10.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.20.КC с конектор, Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.20.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P3-60.10.КC с конектор, Sn=12.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 71x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.10.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик Р3-60.20.КС с конектор, Sn=12.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 71x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.20.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com