office@esa-control.com

 

Безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток (DC)
3-проводни и 4-проводни индуктивни датчици


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на трипроводни и четирипроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

/ 6,5 / M8 / M12 / M14 / M18 / M22 / M30 / M40 / P3-60 / P4-70 /

Индуктивен датчик М2-6.5.11   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

ф6,5
Безконтактен индуктивен датчик ф6.5, индуктивен сензор М2-6.5.11

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6.5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М2-6.5.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

ф6,5
Безконтактен индуктивен датчик ф6.5, индуктивен сензор М2-6.5.12

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6.5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М2-6.5.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

ф6,5
Безконтактен индуктивен датчик ф6.5, индуктивен сензор М2-6.5.21

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6.5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М2-6.5.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, Ø6,5x36mm

ф6,5
Безконтактен индуктивен датчик ф6.5, индуктивен сензор М2-6.5.22

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик ф6.5 за постоянен ток с метален корпус Ø6,5x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.11   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

М8
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.11

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.12   Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

М8
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.12

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.21   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

М8
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.21

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.22   Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x36mm

М8
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.22

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x36mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.11.S   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.11.S
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.12.S   Sn=1.7mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.12.S
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.21.S   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.21.S
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-08.22.S   Sn=1.7mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор М1-08.22.S
NEW

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с метален корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,7mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик P1-08.11.S   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор P1-08.11.S
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик P1-08.12.S   Sn=2.5mm, 3-проводен PNP/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор P1-08.12.S
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик P1-08.21.S   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NO, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор P1-08.21.S
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик P1-08.22.S   Sn=2.5mm, 3-проводен NPN/NC, 9-36VDC, 250mA, M8x30mm

М8 /къс/
Безконтактен индуктивен датчик М8, индуктивен сензор P1-08.22.S
NEW

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М8 за постоянен ток с пластмасов корпус M8x30mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 2,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита от късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.10.К   Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12х45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.11.К   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12х45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.12.К   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12х45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.20.К   Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12х45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.21.К   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.22.К   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-12.10.К   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.11.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.12.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.20.К   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.21.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.22.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик М1-14.10.К   Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-14.11.К   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-14.12.К   Sn=3.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-14.20.К   Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-14.21.К   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-14.22.К   Sn=3.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор М1-14.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с метален корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-14.10.К   Sn=5.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-14.11.К   Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-14.12.К   Sn=5.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-14.20.К   Sn=5.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-14.21.К   Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-14.22.К   Sn=5.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M14x47mm

М14
Безконтактен индуктивен датчик М14, индуктивен сензор Р1-14.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за постоянен ток с пластмасов корпус M14x47mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик М1-18.10.К   Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.11.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.12.К   Sn=5.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.20.К   Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.21.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.22.К   Sn=5.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-18.10.К   Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.11.К   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.12.К   Sn=8.0mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.20.К   Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.21.К   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.22.К   Sn=8.0mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик М1-22.10.К   Sn=6.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик М1-22.11.К   Sn=6.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик М1-22.12.К   Sn=6.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик М1-22.20.К   Sn=6.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик М1-22.21.К   Sn=6.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик М1-22.22.К   Sn=6.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор М1-22.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с метален корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 34лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 32лв.;   (20÷49 бр.) 31лв.

Индуктивен датчик Р1-22.10.К   Sn=10mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-22.11.К   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-22.12.К   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-22.20.К   Sn=10mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-22.21.К   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-22.22.К   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M22x51mm

М22
Безконтактен индуктивен датчик М22, индуктивен сензор Р1-22.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за постоянен ток с пластмасов корпус M22x51mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-30.10.К   Sn=9.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.11.К   Sn=9.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.12.К   Sn=9.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.20.К   Sn=9.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.21.К   Sn=9.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.22.К   Sn=9.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-30.10.К   Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.11.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.12.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.20.К   Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.21.К   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.22.К   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик М1-40.10.К   Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.10.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.11.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.11.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.12.К   Sn=14mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.12.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.20.К   Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.20.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.21.К   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.21.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.22.К   Sn=14mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.22.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик Р1-40.10.К   Sn=24mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.11.К   Sn=24mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.12.К   Sn=24mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.20.К   Sn=24mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.21.К   Sn=24mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.22.К   Sn=24mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р3-60.10.К   Sn=12.5mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.10.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.11.К   Sn=12.5mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.11.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.12.К   Sn=12.5mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.12.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.20.К   Sn=12.5mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.20.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.21.К   Sn=12.5mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.21.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.22.К   Sn=12.5mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.22.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р4-70.10.К   Sn=10mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.10.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Индуктивен датчик Р4-70.11.К   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.11.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mmmm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Индуктивен датчик Р4-70.12.К   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.12.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Индуктивен датчик Р4-70.20.К   Sn=10mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.20.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изходите.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Индуктивен датчик Р4-70.21.К   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.21.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Индуктивен датчик Р4-70.22.К   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, 70x35x24mm

P4-70
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р4-70.22.К

Шлицов тип неекраниран безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 70x35x24mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Работната ширина на процепа на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Има защита от претоварване и късо съединение на изхода.

Виж още...

Цена: 52лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 49лв.;   (20÷49 бр.) 47лв.

Copyright ©  www.esa-control.com