office@esa-control.com

 

3-проводни и 4-проводни индуктивни датчици и сензори (DC)
за постоянен ток с конектор


Това са трипроводни и четирипроводни безконтактните индуктивни датчици и сензори, които завършват с конектор. Използват се в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3-проводни и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-08.11.С с конектор M8, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.11.С

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор M8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-08.12.С с конектор M8, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.12.С

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор M8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-08.21.С с конектор M8, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.21.С

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор M8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-08.22.С с конектор M8, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x55mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.22.С

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x55mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с три-пинов мъжки конектор M8 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-08.11.СА с конектор M12, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.11.СА

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик М1-08.12.СА с конектор M12, Sn=1.3mm, 3-проводен PNP/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.12.СА

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип PNP с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик М1-08.21.СА с конектор M12, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NO, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.21.СА

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик М1-08.22.СА с конектор M12, Sn=1.3mm, 3-проводен NPN/NC, 10-30VDC, 250mA, M8x60mm

M8
Безконтактен индуктивен датчик M8, индуктивен сензор М1-08.22.СА

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M8 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M8x60mm, с изход тип NPN с един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 1,3mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

 

Индуктивен датчик М1-12.10.КС с конектор, Sn=3.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор М1-12.10.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-12.20.КС с конектор, Sn=3.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор М1-12.20.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-18.10.КС с конектор, Sn=5.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.10.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик М1-18.20.КС с конектор, Sn=5.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор М1-18.20.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик Р1-18.10.КС с конектор, Sn=8.0mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.10.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 39.50лв.;   (20÷49 бр.) 38лв.

Индуктивен датчик Р1-18.20.КС с конектор, Sn=8.0mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор Р1-18.20.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x60mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 39.50лв.;   (20÷49 бр.) 38лв.

Индуктивен датчик М1-30.10.КС с конектор, Sn=9.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор М1-30.10.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик М1-30.20.КС с конектор, Sn=9.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор М1-30.20.КС

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик Р1-30.10.КС с конектор, Sn=14mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор Р1-30.10.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик Р1-30.20.КС с конектор, Sn=14mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор Р1-30.20.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик Р3-60.10.КС с конектор, Sn=12.5mm, 4-проводен PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 71x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.10.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик Р3-60.20.КС с конектор, Sn=12.5mm, 4-проводен NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 71x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.20.КС

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Copyright ©  www.esa-control.com