Безконтактни индуктивни датчици за постоянен ток (DC) 2-проводни
Въведение. Електрически схеми на включване.


Дву-проводните безконтактните индуктивни датчици и сензори за постоянен ток са елемент от електронните средствата за автоматизация на производственни процеси. Работят в широк температурен диапазон и се използват при автоматизация на промишлени процеси в условия на влажна и прашна среда, силни вибрации и непрекъснат режим на работа. Подолу е дадена информация за тяхното предназначение, електрически схеми на включване и изходна характеристика.

Електрически схеми на включване на 2-проводни индуктивни датчици за постоянен ток

Copyright ©  www.esa-control.com