Безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток (DC)
2-проводни с конектор


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори завършващи с конектор М12, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на дву-проводни постоянно токови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-12.61.КC с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12х60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-12.62.КC с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x60mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M12х60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.61.КC с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.62.КC с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M18x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.61.КC с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.62.КC с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x61mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M18x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.61.КC с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.61.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.62.КC с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.62.KC

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.61.КC с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.62.КC с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x64mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P3-60.61.КC с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, 71x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.61.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Индуктивен датчик P3-60.62.КC с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 8-30VDC, 1-80mA, 71x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.62.KC

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик с конектор, за постоянен ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов ъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com