office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори (DC)
за постоянен ток


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-12.61.К   Sn=3.0mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.61.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-12.62.К   Sn=3.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор М1-12.62.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-12.61.К   Sn=4.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.61.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-12.62.К   Sn=4.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

М12
Безконтактен индуктивен датчик М12, индуктивен сензор Р1-12.62.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик М1-18.61.К   Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик М18, индуктивен сензор М1-18.61.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик М1-18.62.К   Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик М18, индуктивен сензор М1-18.62.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 32лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 30лв.;   (20÷49 бр.) 29лв.

Индуктивен датчик Р1-18.61.К   Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик М18, индуктивен сензор Р1-18.61.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик Р1-18.62.К   Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

М18
Безконтактен индуктивен датчик М18, индуктивен сензор Р1-18.62.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 30лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 28лв.;   (20÷49 бр.) 27лв.

Индуктивен датчик М1-30.61.К   Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.61.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик М1-30.62.К   Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор М1-30.62.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-30.61.К   Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.61.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р1-30.62.К   Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

М30
Безконтактен индуктивен датчик М30, индуктивен сензор Р1-30.62.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик М1-40.61.К   Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.61.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик М1-40.62.К   Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор М1-40.62.К

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 37лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 35лв.;   (20÷49 бр.) 34лв.

Индуктивен датчик Р1-40.61.К   Sn=24mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.61.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р1-40.62.К   Sn=24mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

М40
Безконтактен индуктивен датчик М40, индуктивен сензор Р1-40.62.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 35лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 33лв.;   (20÷49 бр.) 32лв.

Индуктивен датчик Р3-60.61.К   Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Р3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.61.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Индуктивен датчик Р3-60.62.К   Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

Р3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор Р3-60.62.К

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 33лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 31лв.;   (20÷49 бр.) 30лв.

Copyright ©  www.esa-control.com