Безконтактни индуктивни датчици и сензори за променлив ток (AC)
2-проводни


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на дву-проводни променливотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик М1-12.71   Sn=3.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за променлив ток с метален корпус M12х56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-12.71(a) или M1-12.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-12.72   Sn=3.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор М1-12.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за променлив ток с метален корпус M12х56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-12.72(a) или M1-12.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-12.71   Sn=4.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор P1-12.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за променлив ток с пластмасов корпус M12х56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-12.71(a) или P1-12.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-12.72   Sn=4.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М12, сензор P1-12.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М12 за променлив ток с пластмасов корпус M12х56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 4,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-12.72(a) или P1-12.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-14.71   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М14, сензор М1-14.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за променлив ток с метален корпус M14х56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-14.71(a) или M1-14.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-14.72   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М14, сензор М1-14.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за променлив ток с метален корпус M14х56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-14.72(a) или M1-14.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-14.71   Sn=5.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М14, сензор P1-14.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за променлив ток с пластмасов корпус M14х56mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-14.71(a) или P1-14.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-14.72   Sn=5.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M14x56mm

Безконтактен индуктивен датчик М14, сензор P1-14.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М14 за променлив ток с пластмасов корпус M14х56mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-14.72(a) или P1-14.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.71   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-18.71(a) или M1-18.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-18.72   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор М1-18.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-18.72(a) или M1-18.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.71   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за променлив ток с пластмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-18.71(a) или P1-18.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-18.72   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор P1-18.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М18 за променлив ток с пластмасов корпус M18x59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-18.72(a) или P1-18.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-22.71   Sn=6.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22х59mm

Безконтактен индуктивен датчик М22, сензор М1-22.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за променлив ток с метален корпус M22х59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-22.71(a) или M1-22.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-22.72   Sn=6.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22х59mm

Безконтактен индуктивен датчик М22, сензор М1-22.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за променлив ток с метален корпус M22х59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 6,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-22.72(a) или M1-22.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-22.71   Sn=10mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M22х59mm

Безконтактен индуктивен датчик М22, сензор P1-22.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за променлив ток с пластмасов корпус M22х59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-22.71(a) или P1-22.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-22.72   Sn=10mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M22х59mm

Безконтактен индуктивен датчик М22, сензор P1-22.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М22 за променлив ток с пластмасов корпус M22х59mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 10mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-22.72(a) или P1-22.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.71   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за променлив ток с метален корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-30.71(a) или M1-30.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-30.72   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор М1-30.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за променлив ток с метален корпус M30х61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-30.72(a) или M1-30.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.71   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за променлив ток с пластмасов корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-30.71(a) или P1-30.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-30.72   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор P1-30.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М30 за променлив ток с пластмасов корпус M30х61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-30.72(a) или P1-30.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-40.71   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40х55mm

Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор М1-40.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за променлив ток с метален корпус M40х55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-40.71(a) или M1-40.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик М1-40.72   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40х55mm

Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор М1-40.72

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за променлив ток с метален корпус M40х55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-40.72(a) или M1-40.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-40.71   Sn=24mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M40х55mm

Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор P1-40.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за променлив ток с пластмасов корпус M40х55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-40.71(a) или P1-40.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-40.72   Sn=24mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M40х55mm

Безконтактен индуктивен датчик М40, сензор P1-40.72

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик М40 за променлив ток с пластмасов корпус M40х55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-40.72(a) или P1-40.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P3-40.71   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-40.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-40.71(a) или P3-40.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-40.72   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 40x26x12mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-40.72

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 40x26x12mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-40.72(a) или P3-40.72(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P3-60.71   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-60.71(a) или P3-60.71(b)

Виж още...

Индуктивен датчик P1-60.72   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.72

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за променлив ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-60.72(a) или P3-60.72(b)

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com