2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори (AC)
за променлив ток с конектор


Това са двупроводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, които завършват с конектор. Използват се в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик M1-12.71.C с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

M12

Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор за променлив ток с метален корпус M12х60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-12.71.C(a) или M1-12.71.C(b)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик M1-12.72.C с конектор,   Sn=3.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

M12

Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор за променлив ток с метален корпус M12х60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-12.72.C(a) или M1-12.72.C(b)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик M1-18.71.C с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x61mm

M18

Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с метален корпус M18x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-18.71.C(a) или M1-18.71.C(b)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик M1-18.72.C с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x61mm

M18

Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с метален корпус M18x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-18.72.C(a) или M1-18.72.C(b)

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 41.50лв.;   (20÷49 бр.) 40лв.

Индуктивен датчик P1-18.71.C с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x61mm

M18

Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.71.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M18x61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-18.71.C(a) или P1-18.71.C(b)

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 39.50лв.;   (20÷49 бр.) 38лв.

Индуктивен датчик P1-18.72.C с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x61mm

M18

Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.72.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M18x61mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-18.72.C(a) или P1-18.72.C(b)

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 39.50лв.;   (20÷49 бр.) 38лв.

Индуктивен датчик M1-30.71.C с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х64mm

M30

Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с метален корпус M30х64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-30.71.C(a) или M1-30.71.C(b)

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик M1-30.72.C с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30х64mm

M30

Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с метален корпус M30х64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: M1-30.72.C(a) или M1-30.72.C(b)

Виж още...

Цена: 45лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 42.50лв.;   (20÷49 бр.) 41лв.

Индуктивен датчик P1-30.71.C с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х64mm

M30

Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.71.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M30х64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-30.71.C(a) или P1-30.71.C(b)

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик P1-30.72.C с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30х64mm

M30

Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.72.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M30х64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P1-30.72.C(a) или P1-30.72.C(b)

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик P3-60.71.C с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 71x30x15mm

P3-60

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.71.C

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик с конектор за променлив ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-60.71.C(a) или P3-60.71.C(b)

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Индуктивен датчик P3-60.72.C с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 71x30x15mm

P3-60

Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.72.C

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик с конектор за променлив ток с пластмасов корпус 71x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор М12 (куплунг) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: P3-60.72.C(a) или P3-60.72.C(b)

Виж още...

Цена: 43лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 40.50лв.;   (20÷49 бр.) 39лв.

Copyright ©  www.esa-control.com