office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици за скоростен контрол
за променлив ток (AC)


Това са 2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори за променлив ток, които се използват за следене на минимално допустимите обороти на валове и минимално допустимата скорост на транспортни ленти, елеватори и други автоматизирани системи. Датчиците регистрират скоростта на преминаване на метални предмети пред активната им част. При скорост по-голяма от зададената изходът на датчиците е включен, а при скорост по-малка от зададената изходът им е изключен. Индуктивните датчици и сензори за скоростен контрол са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Индуктивен датчик ISМ1-18.71   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISМ1-18.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за скоростен контрол М18 за променлив ток с метален корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: ISM1-18.71(a) или ISM1-18.71(b)

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 54лв.;   (20÷49 бр.) 52лв.

Индуктивен датчик ISP1-18.71   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x59mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик М18, сензор ISP1-18.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за скоростен контрол М18 за променлив ток с платмасов корпус M18x59mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: ISP1-18.71(a) или ISP1-18.71(b)

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 52лв.;   (20÷49 бр.) 50лв.

Индуктивен датчик ISМ1-30.71   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISМ1-30.71

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик за скоростен контрол М30 за променлив ток с метален корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: ISM1-30.71(a) или ISM1-30.71(b)

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 56лв.;   (20÷49 бр.) 54лв.

Индуктивен датчик ISP1-30.71   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30х61mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик М30, сензор ISP1-30.71

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за скоростен контрол М30 за променлив ток с платмасов корпус M30х61mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC. Пример: ISP1-30.71(a) или ISP1-30.71(b)

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 54лв.;   (20÷49 бр.) 52лв.

Индуктивен датчик ISP3-60.71   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор ISP3-60.71

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик за скоростен контрол за променлив ток с платмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Датчикът има два светодиода - единия показва изходното състояние на индуктивния датчик, а другия показва дължината на постъпилите импулси. Датчикът няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: ISP3-60.71(a) или ISP3-60.71(b)

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 54лв.;   (20÷49 бр.) 52лв.

Copyright ©  www.esa-control.com