office@esa-control.com

 

Кабелни конектори и куплунзи М8 и М12 за датчици и сензори

Кабелните конектори и куплунзи М8 и М12 се използват за удобство при включването на различни видове датчици и сензори в електрически вериги с дълги кабелни връзки. Представените кабелни конектори са прахо и влаго устойчиви и отговарят на изискванията на стандарт IP67.

Кабелни конектори и куплунзи М8 и М12 за датчици и сензори

Copyright ©  www.esa-control.com