Магнитни датчици и сензори

Представените магнитни датчици и сензори се използват в 2-проводни и в 3-проводни електрически вериги. Датчиците реагират на магнитно поле. При приближаването на магнит към активната им част те превключват електрическата верига, в която са включени. Служат за определяне хода на движение на пневматични цилиндри. Магнитните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Магнитен датчик MD-2   Sn=10mm, 2-проводен NO, 8-110V AC/DC, 100mA, 30x6.4x5mm

Магнитен датчик, сензор MD-2

Магнитен датчик MD-2 за променлив и постоянен ток с пластмасов корпус 30x6,4x5mm, с нормално отворен контакт тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата на магнитното поле). Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на магнитния датчик.

Виж още...

Магнитен датчик MP4-30.11   Sn=10mm, 3-проводен PNP/NO, 8-30VDC, 100mA, 30x6.4x5mm

Магнитен датчик, сензор MP4-30.11

Магнитен датчик MP4-30.11 за постоянен ток с пластмасов корпус 30x6.4x5mm, с един нормално отворен PNP изход тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата на магнитното поле). Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на магнитния датчик.

Виж още...

Магнитен датчик MP4-30.21   Sn=10mm, 3-проводен NPN/NO, 8-30VDC, 100mA, 30x6,4x5mm

Магнитен датчик, сензор MP4-30.21

Магнитен датчик MP4-30.21 за постоянен ток с пластмасов корпус 30x6,4x5mm, с един нормално отворен NPN изход тип "рийд-контакт". Максималното разстояние на действие на магнитния датчик е 10mm (зависи от силата на магнитното поле). Сензорът завършва с три-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на магнитния датчик.

Виж още...

 
Copyright ©  www.esa-control.com