Безконтактни капацитивни датчици и сензори
4-проводни за постоянен ток (DC)


Това са безконтактни капацитивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на три- и четири-проводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални или неметални предмети към активната им част. Капацитивните датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Капацитивен датчик CP1-18.10.K  Sn=8.0mm, 4-провод. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

Безконтактен капацитивен датчик М18, сензор CP1-18.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Капацитивен датчик CP1-18.20.K  Sn=8.0mm, 4-провод. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

Безконтактен капацитивен датчик М18, сензор CP1-18.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик М18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x59mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Капацитивен датчик CP1-30.10.K  Sn=15.0mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

Безконтактен капацитивен датчик М30, сензор CP1-30.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Капацитивен датчик CP1-30.20.K  Sn=15.0mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

Безконтактен капацитивен датчик М30, сензор CP1-30.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик М30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x61mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Капацитивен датчик CP2-34.10.K  Sn=15.0mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Безконтактен капацитивен датчик ф34, сензор CP2-34.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик ф34 за постоянен ток с пластмасов корпус Ø34x70mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Капацитивен датчик CP2-34.20.K  Sn=15.0mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Безконтактен капацитивен датчик ф34, сензор CP2-34.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик ф34 за постоянен ток с пластмасов корпус Ø34x70mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com