office@esa-control.com

 

Безконтактни капацитивни датчици и сензори за постоянен ток (DC)
Описание. Електрически схеми на включване.


Безконтактните капацитивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, правила за монтаж, електрически схеми на включване и габаритни размери.

Описание на безконтактни капацитивни датчици за постоянен ток 4-проводни

Copyright ©  www.esa-control.com