office@esa-control.com

 

Безконтактни капацитивни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са безконтактни капацитивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на трипроводни и четирипроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални или неметални предмети към активната им част. Капацитивните датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Капацитивен датчик CP1-18.10.K  Sn=8.0mm, 4-провод. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

M18
Безконтактен капацитивен датчик M18, сензор CP1-18.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x59mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 54лв.;   (20÷49 бр.) 52лв.

Капацитивен датчик CP1-18.20.K  Sn=8.0mm, 4-провод. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x59mm

M18
Безконтактен капацитивен датчик M18, сензор CP1-18.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x59mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 54лв.;   (20÷49 бр.) 52лв.

Капацитивен датчик CP1-30.10.K  Sn=15.0mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

M30
Безконтактен капацитивен датчик M30, сензор CP1-30.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x61mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 56лв.;   (20÷49 бр.) 54лв.

Капацитивен датчик CP1-30.20.K  Sn=15.0mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x61mm

M30
Безконтактен капацитивен датчик M30, сензор CP1-30.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x61mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 56лв.;   (20÷49 бр.) 54лв.

Капацитивен датчик CP2-34.10.K  Sn=15.0mm, 4-пров. PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Ø34
Безконтактен капацитивен датчик ф34, сензор CP2-34.10.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик ф34 за постоянен ток с пластмасов корпус Ø34x70mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 56лв.;   (20÷49 бр.) 54лв.

Капацитивен датчик CP2-34.20.K  Sn=15.0mm, 4-пров. NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, Ø34x70mm

Ø34
Безконтактен капацитивен датчик ф34, сензор CP2-34.20.K

Неекраниран тип безконтактен капацитивен датчик ф34 за постоянен ток с пластмасов корпус Ø34x70mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на капацитивния датчик е 15mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на капацитивния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС;   (5÷19 бр.) 56лв.;   (20÷49 бр.) 54лв.

Copyright ©  www.esa-control.com