Бариерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са бариерен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвател са разположени един срещу друг. При преминаването на непрозрачен предмет между тях оптичната връзка се прекъсва и изхода на приемника се превключва. Оптичните и оптоелектронни бариерни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Бариерен оптоелектронен датчик OB1-18.10.FE   Sn=8m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Бариерен оптоелектронен датчик М18, сензор OB1-18.10.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток. Състои се от приемник OB1-18.10.F и излъчвател OB1-18.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Приемникът е с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 8m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Бариерен оптоелектронен датчик OB1-18.20.FE   Sn=8m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Бариерен оптоелектронен датчик М18, сензор OB1-18.20.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток. Състои се от приемник OB1-18.20.F и излъчвател OB1-18.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса М18х65mm. Приемникът е с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 8m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Бариерен оптоелектронен датчик OB3-60.10.FE   Sn=8m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Бариерен оптоелектронен датчик, сензор OB3-60.10.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток. Състои се от приемник OB3-60.10.F и излъчвател OB3-60.63.F разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Приемникът е с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 8m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Бариерен оптоелектронен датчик OB3-60.20.FE   Sn=8m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Бариерен оптоелектронен датчик, сензор OB3-60.20.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток. Състои се от приемник OB3-60.20.F и излъчвател OB3-60.63.F разположени в два паралелепипедни пластмасови корпуса 60x36x15mm. Приемникът е с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 8m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Бариерен оптоелектронен датчик OB1-30.10.FE   Sn=50m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x77mm

Бариерен оптоелектронен датчик М30, сензор OB1-30.10.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток. Състои се от приемник OB1-30.10.F и излъчвател OB1-30.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x77mm. Приемникът е с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 50m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Бариерен оптоелектронен датчик OB1-30.20.FE  Sn=50m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x77mm

Бариерен оптоелектронен датчик М30, сензор OB1-30.20.F

Бариерен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток. Състои се от приемник OB1-30.20.F и излъчвател OB1-30.63.F разположени в два цилиндрични пластмасови корпуса M30x77mm. Приемникът е с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на бариерния оптоелектронен датчик е 50m. Излъчвателят завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Приемникът завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на датчика. Изходите на приемника са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com