Дифузни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са дифузен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Приемникът и излъчвателя са разположени в един корпус. При преминаването на предмет пред активната част на датчика изходът му се превключва. Оптичните и оптоелектронни дифузни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.10.F   Sn=200mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.10.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-18.10.FT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.20.F   Sn=200mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.20.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-18.20.FT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.10.FF   Sn=100mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.10.FF

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток с фокусиран лъч за детекция на по-малки предмети. Датчикът е с цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 100mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-18.10.FFT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.20.FF   Sn=100mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.20.FF

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток с фокусиран лъч за детекция на по-малки предмети. Датчикът е с цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 100mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-18.20.FFT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.10.FA   Sn=200mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.10.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD3-60.10.FAT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.20.FA   Sn=200mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.20.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD3-60.20.FAT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-30.10.F   Sn=700mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор OD1-30.10.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-30.10.FT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-30.20.F   Sn=700mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

Дифузен оптоелектронен датчик М30, сензор OD1-30.20.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD1-30.20.FT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.10.F   Sn=700mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x39x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.10.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x39x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD3-60.10.FT).

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.20.F   Sn=700mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x39x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.20.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x39x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 700mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните дифузни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OD3-60.20.FT).

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com