Дифузни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за променлив ток (AC)


Това са дифузен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. Приемникът и излъчвателя са разположени в един корпус. При преминаването на предмет пред активната част на датчика изходът му се превключва. Оптичните и оптоелектронни дифузни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.71.F   Sn=200mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.71.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD1-18.71.F(a) или OD1-18.71.F(b)

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD1-18.72.F   Sn=200mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x65mm

Дифузен оптоелектронен датчик М18, сензор OD1-18.72.F

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за променлив ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD1-18.72.F(a) или OD1-18.72.F(b)

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.71.FA   Sn=200mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 60x36x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.71.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD3-60.71.FA(a) или OD3-60.71.FA(b)

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-60.72.FA   Sn=200mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 60x36x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.72.FA

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD3-60.72.FA(a) или OD3-60.72.FA(b)

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-64.71.F2   Sn=200mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 64x30x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-60.71.F2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 64x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD3-64.71.F2(a) или OD3-64.71.F2(b)

Виж още...

Дифузен оптоелектронен датчик OD3-64.72.F2   Sn=200mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 64x30x15mm

Дифузен оптоелектронен датчик, сензор OD3-64.72.F2

Дифузен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за променлив ток в паралелепипеден пластмасов корпус 64x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на дифузния оптоелектронен датчик е 200mm. Оптичният сензор завършва с 2-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края с буква (a) е с работно напрежение 20-50VAC, а с буква (b) е 40-110VAC.
Пример: OD3-64.72.F2(a) или OD3-64.72.F2(b)

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com