Рефлекторни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са рефлекторен тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. На определено разстояние пред оптоелектронния датчика се поставя рефлектор, който връща обратно към датчика излъчения инфрачервен лъч. При преминаването на непрозрачен предмет между рефлектора и датчика лъча се прекъсва и изхода на датчика се превключва. Оптичните и оптоелектронни рефлекторни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR1-18.10.F   Sn=0.8m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик М18, сензор OR1-18.10.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 0,8m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR1-18.10.FT).

Виж още...

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR1-18.20.F   Sn=0.8m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик М18, сензор OR1-18.20.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 0,8m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR1-18.20.FT).

Виж още...

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR1-30.10.F   Sn=3m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор OR1-30.10.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR1-30.10.FT).

Виж още...

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR1-30.20.F   Sn=3m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M30x69mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик М30, сензор OR1-30.20.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик М30 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M30x69mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR1-30.20.FT).

Виж още...

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR3-60.10.F   Sn=3m, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x39x15mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик, сензор OR3-60.10.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x39x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR3-60.10.FT).

Виж още...

Рефлекторен оптоелектронен датчик OR3-60.20.F   Sn=3m, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x39x15mm

Рефлекторен оптоелектронен датчик, сензор OR3-60.20.F

Рефлекторен тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x39x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на рефлекторния оптоелектронен датчик е 3m. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение. Оптичните рефлекторни датчици обозначени в края с буква "T" имат тример за регулиране на чувствителността (Пример: OR3-60.20.FT).

Виж още...

Рефлектори

Copyright ©  www.esa-control.com