Маркерни оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са маркерен тип оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Маркерните оптични датчици излъчват червена, зелена или бяла светлина и служат за регистриране на маркерни ивици нанесени върху опаковки или други материали. При наличие на маркерна ивица пред активната част на датчика изхода му се превключва. Маркерните оптични и оптоелектронни датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Маркерен оптоелектронен датчик OM1-18.10.RT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OM1-18.10.RT

Маркерен тип оптоелектронен датчик с червена светлина М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM1-18.20.RT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OM1-18.20.RT

Маркерен тип оптоелектронен датчик с червена светлина М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM1-18.10.GT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OM1-18.10.GT

Маркерен тип оптоелектронен датчик със зелена светлина М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM1-18.20.GT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x65mm

Маркерен оптоелектронен датчик М18, сензор OM1-18.20.GT

Маркерен тип оптоелектронен датчик със зелена светлина М18 за постоянен ток в цилиндричен пластмасов корпус M18x65mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM3-60.10.RT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OM3-60.10.RT

Маркерен тип оптоелектронен датчик с червена светлина за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM3-60.20.RT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OM3-60.20.RT

Маркерен тип оптоелектронен датчик с червена светлина за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM3-60.10.GT   Sn=15mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OM3-60.10.GT

Маркерен тип оптоелектронен датчик със зелена светлина за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип PNP с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Маркерен оптоелектронен датчик OM3-60.20.GT   Sn=15mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 60x36x15mm

Маркерен оптоелектронен датчик, сензор OM3-60.20.GT

Маркерен тип оптоелектронен датчик със зелена светлина за постоянен ток в паралелепипеден пластмасов корпус 60x36x15mm, с изход тип NPN с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Номиналното разстояние на действие на оптоелектронния датчик е 15mm. Маркерният оптичен сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com