Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са шлицов тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на 3- и 4-проводни постояннотокови електрически вериги. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на непрозрачен предмет през въздушната междина изходът на датчика се превключва. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Шлицов оптоелектронен датчик OV1-18.10.F   Sn=4mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OV1-18.10.F

Шлицов тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен метален корпус M18x60mm с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптоелектронният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Шлицов оптоелектронен датчик OV1-18.20.F   Sn=4mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, M18x60mm

Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OV1-18.20.F

Шлицов тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен метален корпус M18x60mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Шлицов оптоелектронен датчик OV3-75.10.F   Sn=30mm, PNP/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OV3-75.10.F

Шлицов тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в метален корпус 75x18x52mm, с изход тип PNP, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 30mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Шлицов оптоелектронен датчик OV3-75.20.F   Sn=30mm, NPN/NO+NC, 10-30VDC, 250mA, 75x18x52mm

Шлицов оптоелектронен датчик, сензор OV3-75.20.F

Шлицов тип инфрачервен оптоелектронен датчик за постоянен ток в метален корпус 75x18x52mm, с изход тип NPN, с един нормално отворен и един нормално затворен контакт. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 30mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на оптичния датчик. Изходите на датчика са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com