Шлицови оптични и оптоелектронни датчици и сензори
за постоянен ток (DC) с два дефазирани изхода

 
Това са шлицов тип инфрачервени оптоелектронни и оптични датчици и сензори с два дефазирани изхода, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация в постояннотокови електрически вериги. Служат за измерване на ъглови и линейни премествания, както и за определяне посоката на въртене на валове или посоката на движение на линейно движещи се обекти. Между излъчвателя и приемника има въздушна междина. При преминаването на непрозрачен предмет през въздушната междината изходите на датчика последователно се превключват. Оптичните и оптоелектронни шлицови датчици и сензори имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Шлицов оптоелектронен датчик OV1-18.24.F   Sn=4mm, NPN/2xNO, 8-30VDC, 100mA, M18x60mm, с два дефазирани изхода

Шлицов оптоелектронен датчик М18, сензор OV1-18.24.F

Шлицов тип инфрачервен оптоелектронен датчик М18 за постоянен ток в цилиндричен метален корпус M18x60mm, с два дефазирани нормално отворени изхода тип NPN. Ширината на въздушната междина на оптичния датчик е 4mm. Оптичният сензор завършва с 4-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща състоянието на изходите на оптичния датчик. Изходите на датчика не са защитени от късо съединение.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com