Защитни оптични бариери и завеси серия SLC3
/ Защитни светлинни бариери и завеси /


Защитните оптични бариери и завеси серия SLC3 работят с инфрачервена светлина и са елемент от електронните средства за автоматизация, които се използват като оптична преграда за обезопасяване на машини и съоръжения в различни сфери на промишлеността. При нарушение на оптичната преграда, защитните светлинни завеси прекъсват сигнала в оперативната верига, в която са включени.

Оптична бариера SLC3-06-030  n=6, a=30mm, Sn=0÷5m, H=210mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

Оптична бариера SLC3-06-030

Оптичната бариера SLC3-06-030 има 6 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 30mm един от друг. Бариерата се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x210mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Оптична бариера SLC3-06-060  n=6, a=60mm, Sn=0÷5m, H=360mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

Оптична бариера SLC3-06-060

Оптичната бариера SLC3-06-060 има 6 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Бариерата се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x360mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Оптична бариера SLC3-12-030  n=12, a=30mm, Sn=0÷5m, H=390mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

Оптична бариера SLC3-12-030

Оптичната бариера SLC3-12-030 има 12 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 30mm един от друг. Бариерата се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x390mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Оптична бариера SLC3-12-060  n=12, a=60mm, Sn=0÷5m, H=720mm, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A)

Оптична бариера SLC3-12-060

Оптичната бариера SLC3-12-030 има 12 оптични лъча разположени в една плоскост на разстояние 60mm един от друг. Бариерата се състои от излъчвател, приемник и контролер. Излъчвателят и приемника са изработени от квадратна алуминиева тръба с размери 30x30x720mm. Разполагат се един срещу друг на разстояние от 0 до 5m (опция до 8m). Излъчвателят и приемника са свързани към контролера с два 4-проводни екранирани кабела завършващи с конектор "Canon 9". Работата на всеки оптичен лъч се индикира с червен светодиод. Ако някой от оптичните лъчи на светлинната бариера бъде прекъснат, изходното реле на контролера изключва.

Виж още...

Контролер SLC3-12C за оптични бариери серия SLC3, Us=24V ac/dc, изход-реле (1A/220Vac)

Контролер SLC3-12C

Контролерът SLC3-12C е елемент от комплекта на оптичните бариери серия SLC3. Представлява електронен блок, който осигурява захранващо напрежение на излъчвателя и приемника, и синхронизира техните сигнали. Контролерът се захранва с постоянно или променливо напрежение 24V. Има релеен изход тип "сух контакт", който се включва към управляващата оперативна верига на изпълнителния механизъм. Не се допуска включването на контролера в силови вериги. Контролерът е предназначен за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com