Цифрови честотомери

Цифровите честотомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за измерване на честотата на електрическите импулси постъпили на техния вход. Основното предназначение на честотомерите е да визуализират измерената честота върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.

Цифров честотомер FMD6-1N/220V,   F=50Hz,   f=(0.05 - 9999.99 Hz),   Us=220Vac,   95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-1N/220V

Цифровият честотомер FMD6-1N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на мрежова честота (50Hz). Устройството получава информация за честотата на мрежата от захранващото напрежение. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-2N/220V, F=50Hz, f=(0.05-9999.99Hz), Us=220Vac, изх.2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-2N/220V

Цифровият честотомер FMD6-2N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на мрежова честота (50Hz). Устройството получава информация за честотата на мрежата от захранващото напрежение. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-1/220V,   f=(0.05 - 9999.99 Hz),   Us=220Vac,   95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-1/220V

Цифровият честотомер FMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на честоти в диапазона от 0,05 до 9999,99 Hz. Устройството измерва честотата на електрическите сигнали постъпили на неговия вход от датчици и сензори тип "NPN" свързани към него. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-1/24V,   f=(0.05 - 9999.99 Hz),   Us=12-24V ac/dc,   95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-1/24V

Цифровият честотомер FMD6-1/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на честоти в диапазона от 0,05 до 9999,99 Hz. Устройството измерва честотата на електрическите сигнали постъпили на неговия вход от датчици и сензори тип "NPN" свързани към него. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-2/220V,   f=(0.05 - 9999.99 Hz),  Us=220Vac,  изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-2/220V

Цифровият честотомер FMD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на честоти в диапазона от 0,05 до 9999,99 Hz. Устройството измерва честотата на електрическите сигнали постъпили на неговия вход от датчици и сензори тип "NPN" свързани към него. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-2/24V,   f=(0.05 - 9999.99 Hz), Us=24V ac/dc, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-2/24V

Цифровият честотомер FMD6-2/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на честоти в диапазона от 0,05 до 9999,99 Hz. Устройството измерва честотата на електрическите сигнали постъпили на неговия вход от датчици и сензори тип "NPN" свързани към него. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров честотомер FMD6-2/12V,   f=(0.05 - 9999.99 Hz), Us=12V ac/dc, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров честотомер FMD6-2/12V

Цифровият честотомер FMD6-2/12V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на честоти в диапазона от 0,05 до 9999,99 Hz. Устройството измерва честотата на електрическите сигнали постъпили на неговия вход от датчици и сензори тип "NPN" свързани към него. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com