office@esa-control.com

 

Цифрови скоростомери

Цифровите скоростомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна скорост. Основното предназначение на скоростомерите е да визуализират измерената скорост върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.

Цифров скоростомер SMD6-1M/220V,   V=(0.01 - 9999.99 m/min),   Us=220Vac,   95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-1M/220V

Цифровият скоростомер SMD6-1M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-1M/24V,   V=(0.01 - 9999.99 m/min),   Us=12-24V ac/dc,   95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-1M/24V

Цифровият скоростомер SMD6-1M/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-1S/220V,   V=(0.001 - 999.999 m/s),   Us=220Vac,   95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-1S/220V

Цифровият скоростомер SMD6-1S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-1S/24V,   V=(0.001 - 999.999 m/s),   Us=12-24V ac/dc,   95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-1S/24V

Цифровият скоростомер SMD6-1S/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2M/220V,  V=(0.01 - 9999.99 m/min), Us=220Vac, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2M/220V

Цифровият скоростомер SMD6-2M/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2M/24V,  V=(0.01-9999.99 m/min), Us=24V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2M/24V

Цифровият скоростомер SMD6-2M/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2M/12V,  V=(0.01-9999.99 m/min), Us=12V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2M/12V

Цифровият скоростомер SMD6-2M/12V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,01 до 9999,99 m/min. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2S/220V,  V=(0.001 - 999.999 m/s), Us=220Vac, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2S/220V

Цифровият скоростомер SMD6-2S/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2S/24V,  V=(0.001 - 999.999 m/s), Us=24V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2S/24V

Цифровият скоростомер SMD6-2S/24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цифров скоростомер SMD6-2S/12V,  V=(0.001 - 999.999 m/s), Us=12V ac/dc, изх.2(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров скоростомер SMD6-2S/12V

Цифровият скоростомер SMD6-2S/12V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на линейни скорости в диапазона от 0,001 до 999,999 m/s. Чрез задаване на съгласуващ коефициент "C" постъпилите към скоростомера електрически импулси се преобразуват в линейна скорост. Скоростомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични стойности "V1" и "V2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Скоростомерът получава сигнал от датчици тип "NPN" включени към неговия вход. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com