office@esa-control.com

 

Цифрови термоконтролери и терморегулатори

Цифровите термоконтролери и терморегулатори са електронни устройства, които служат за измерване и регулиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на термоконтролерите и терморегулаторите е да визуализират измерената температура и да я регулират чрез включване и изключване на електрическата верига, в която са включени. Термоконтролерите и терморегулаторите се различават функционално един от друг в зависимост от начина на регулиране на температурата (on/off, PID) и от вида на температурния датчик (термодвойка, Pt100), който се използва като чувствителен елемент за измерване на температурата.

Едноканален термоконтролер  TC4-1/220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Едноканален термоконтролер  TC4-1/24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=24V ac/dc,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1/24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Едноканален термоконтролер  TC4-1/12V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12V ac/dc,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-1/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-1/12V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Едноканален термоконтролер  TC4-2/220V,  T=(-45,0°...+125,0°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2/220V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Едноканален термоконтролер  TC4-2/24V,  T=(-45,0°...+125,0°C),  Us=24V ac/dc,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2/24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Едноканален термоконтролер  TC4-2/12V,  T=(-45,0°...+125,0°C),  Us=12V ac/dc,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер TC4-2/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер TC4-2/12V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът използва термодатчик Pt100, като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има едно изходно реле. Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Двуканален термоконтролер  TC42-1/220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1/220V

Двуканалният цифров термоконтролер TC42-1/220V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Двуканален термоконтролер  TC42-1/24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=24V ac/dc,  2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1/24V

Двуканалният цифров термоконтролер TC42-1/24V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Двуканален термоконтролер  TC42-1/12V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12V ac/dc,  2 изхода 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров двуканален термоконтролер TC42-1/12V

Двуканалният цифров термоконтролер TC42-1/12V е микропроцесорно устройство с два 4-разрядни цифрови дисплея, който служи за измерване и регулиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът използва два термодатчика Pt100 (по един за всеки канал), като чувствителен елемент за измерване на температурата. Той има две изходни релета (по едно за всеки канал). Регулирането на температурата се извършва по двупозиционен закон "on/off". Терморегулаторът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Copyright ©  www.esa-control.com