office@esa-control.com

 

Цифрови температурни архиватори и термоконтролери-архиватори

Цифровите температурни архиватори и термоконтролери-архиватори са електронни устройства, които служат за измерване, регулиране и архивиране на температури. Те се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Основното предназначение на температурните архиватори и термоконтролерите-архиватори е да съхраняват измерените температурни данни в паметта на устройството за голям период от време. Събраните данни могат да бъдат прехвърлени и прочетени на компютър.

Температурен архиватор  TCA4-1I/220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  Pt100,  95x49x113mm

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-1I/220V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Температурен архиватор  TCA4-1I/12÷24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12÷24V ac/dc,  Pt100, 95x49x113mm

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-1I/12÷24V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-1I/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Температурен архиватор  TCA4-2I/220V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=220Vac,  Pt100,  95x49x113mm

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-2I/220V

Едноканалният цифров температурен архиватор TCA4-2I/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0°...+125,0°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Температурен архиватор  TCA4-2I/12÷24V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=12÷24V ac/dc,  Pt100, 95x49x113mm

Цифров едноканален температурен архиватор TCA4-2I/12÷24V

Едноканалният цифров температурен-архиватор TCA4-1I/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване и архивиране на температури в диапазона от -45,0°...+125,0°C. Температурният архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Термоконтролер-архиватор  TCA4-1/220V,  T=(-99°...+650°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-1/220V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Термоконтролер-архиватор  TCA4-1/12÷24V,  T=(-99°...+650°C),  Us=12÷24V ac/dc,  изх.4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-1/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -99°C до +650°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Термоконтролер-архиватор  TCA4-2/220V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=220Vac,  изход 4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-2/220V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Термоконтролер-архиватор  TCA4-2/12÷24V,  T=(-45.0°...+125.0°C),  Us=12÷24V ac/dc,  изх.4A/220V, 95x49x113mm

Цифров едноканален термоконтролер-архиватор TCA4-2/12÷24V

Едноканалният цифров термоконтролер-архиватор TCA4-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей, който служи за измерване, регулиране и архивиране на температури в диапазона от -45,0°C до +125,0°C. Терморегулаторът-архиватор използва термодатчик Pt100 като чувствителен елемент за измерване на температурата. Работи по двупозиционен закон за регулиране на температурата "on/off" и има един релеен изход. Терморегулаторът-архиватор е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-control_net_V5.00"

Индустриална мрежа за контрол на температурни процеси

Индустриалната мрежа за контрол на температурни процеси "Esa-control net V5.00" служи за събиране и отчитане на данни от производства, в които протичат температурни процеси. Изградена е от устройства-архиватори, които са свързани в една обща мрежа с компютърна станция и използват стандартен протокол RS485 за обмен на данни по двупроводна линия.

Описание на "Esa-control_net_V5.00"

Copyright ©  www.esa-control.com