office@esa-control.com

 

M12 индуктивни датчици и сензори за променлив ток (AC)
2-проводни, неекраниран тип


Това са двупроводни безконтактни индуктивни датчици и сензори M12, които се използват в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на двупроводни променливотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Двупроводни индуктивни датчици M12 за променлив токГабаритни размери (mm)

Габаритни размери на двупроводни индуктивни датчици M12, AC

Copyright ©  www.esa-control.com