Цифрови времерелета и таймери серия TDT4-2

Цифровите времерелета и таймери TDT4-2 са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за комутиране на постояннотокови и променливотокови електрически вериги. С помощта на таймерите и времерелетата TDT4-2 се задават определени интервали от време за изпълнение на различни процеси в областта на промишлената автоматизацията.

Цифрово времереле, таймер TDT4-2Габаритни размери (mm)

Корпус и габаритни размери на времереле TDT4-2

Copyright ©  www.esa-control.com