Цифрови реверсивни броячи на метри LMD8-2R
/ Измерители на дължина /


Цифровите измерители на дължина LMD8-2R са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна дължина и нейното визуализиране върху цифров дисплей.

Цифров брояч на метри LMD8-2R

Copyright ©  www.esa-control.com