office@esa-control.com

 

Цифрови броячи на импулси

Цифровите броячи на импулси са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за отброяване на електрически импулси. Броячите визуализират отчетените импулси върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключват или включват електрическата верига, в която са включени.

Цифров брояч на импулси CD4-2 / 12÷24V,   N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

CD4-2 / 12÷24V

Брояч на импулси CD4-2/12V

Цифровият брояч на импулси CD4-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 68лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD4-2 / 220V,   N=(1 - 9999), Us=220Vac, изход реле (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CD4-2 / 220V

Брояч на импулси CD4-2/220V

Цифровият брояч на импулси CD4-2/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 72лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD4-2L / 12÷24V,  N=(1 - 9999), Us=12÷24V ac/dc, изход реле 4A/220V, 86x70x58mm

CD4-2L / 12÷24V

Брояч на импулси CD4-2L/12V

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/12÷24V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 73лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD4-2L / 220V,   N=(1 - 9999), Us=220Vac, изход реле (NO+NC) 4A/220V, 86x70x58mm

CD4-2L / 220V

Брояч на импулси CD4-2L/220V

Цифровият брояч на импулси CD4-2L/220V е микропроцесорно устройство с 4-разряден цифров дисплей. Брои до 9999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за монтаж на DIN шина.

Виж още...

Цена: 77лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-2 / 12÷24V,  N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-2 / 12÷24V

Брояч на импулси CD6-2/12V

Цифровият брояч на импулси CD6-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 102лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-2 / 220V,   N=(1 - 999999), Us=220Vac, изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-2 / 220V

Брояч на импулси CD6-2/220V

Цифровият брояч на импулси CD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 106лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-3 / 12÷24V,  N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-3 / 12÷24V

Брояч на импулси CD6-3/12V

Цифровият брояч на импулси CD6-3/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени импулси и се съхраняват за голям период от време. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 112лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-3 / 220V,   N=(1 - 999999), Us=220Vac, изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-3 / 220V

Брояч на импулси CD6-3/220V

Цифровият брояч на импулси CD6-3/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички отброени импулси и се съхраняват за голям период от време. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 116лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-4 / 12÷24V,  N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-4 / 12÷24V

Брояч на импулси CD6-4/12V

Цифровият брояч на импулси CD6-4/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 122лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-4 / 220V,   N=(1 - 999999), Us=220Vac, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-4 / 220V

Брояч на импулси CD6-4/220V

Цифровият брояч на импулси CD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои до 999999 и има две изходни релета. Могат да се зададат две гранични стойности "N1" и "N2". Броячът може да се стартира по три начина: а) при включване на захранващото напрежение; б) чрез натискане на бутон от лицевия панел на брояча; в) чрез използване на външен бутон или датчик свързан към брояча. Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 126лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-5R / 12÷24V,   N=(1 - 999999), Us=12÷24V ac/dc, изход 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-5R / 12÷24V

Брояч на импулси CD6-5R/12V

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-5R / 220V,   N=(1 - 999999), Us=220Vac, изход (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

CD6-5R / 220V

Брояч на импулси CD6-5R/220V

Цифровият брояч на импулси CD6-5R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от 0 до 999999 и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Програмно могат да се зададат различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-6R/12÷24V,   n=(-99999 - 999999),   Us=12-24V ac/dc, 95x49x113mm

CD6-6R / 12÷24V

Цифров брояч на импулси CD6-6R/24V

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 102лв. без ДДС

Цифров брояч на импулси CD6-6R/220V,   n=(-99999 - 999999),   Us=220Vac,   95x49x113mm

CD6-6R / 220V

Брояч на импулси CD6-6R/220V

Цифровият брояч на импулси CD6-6R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Брои от -99999 до 999999 и няма изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира, и да изважда импулси. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на импулси е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 106лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com