office@esa-control.com

 

Цифрови броячи на метри и измерители на дължина
/Контролери за измерване на дължина/


Цифровите броячи на метри и измерители на дължина са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за преобразуване на постъпилите към тях електрически импулси в линейна дължина. Броячите на метри визуализират измерената дължина върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност изключват или включват електрическата верига, към която са включени.

Брояч на метри LMD6-1 / 12÷24V,   L=(1 - 999999 m),   Us=12÷24V ac/dc,   изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-1 / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-1/12V

Цифровият брояч на метри LMD6-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват в линейна дължина. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат зададени различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 112лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-1 / 220V,   L=(1 - 999999 m),   Us=220Vac,   изход реле (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-1 / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-1/220V

Цифровият брояч на метри LMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват в линейна дължина. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат зададени различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 116лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-2R / 12÷24V,   L=(1 - 999999 m),   Us=12÷24V ac/dc,   изход реле 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-2R / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-2R/12V

Цифровият брояч на метри LMD6-2R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 116лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-2R / 220V,   L=(1 - 999999 m),   Us=220Vac,   изход реле (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-2R / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-2R/220V

Цифровият брояч на метри LMD6-2R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 120лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-4 / 12÷24V,  L=(1 - 999999 m),  Us=12÷24V ac/dc, изходи 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-4 / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-4/12V

Цифровият брояч на метри LMD6-4/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват в линейна дължина. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 134лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-4 / 220V,   L=(1 - 999999 m),   Us=220Vac,  изходи реле 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-4 / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-4/220V

Цифровият брояч на метри LMD6-4/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Чрез настройка на съгласуващия коефициент "C" постъпилите към брояча електрически импулси се преобразуват в линейна дължина. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 138лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-5 / 12÷24V,   L=(1 - 999999 m),   Us=12÷24V ac/dc,   изход (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-5 / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-5/12V

Цифровият брояч на метри LMD6-5/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички измерени дължини и се съхраняват за голям период от време. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 126лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-5 / 220V,   L=(1 - 999999 m),   Us=220Vac,   изход реле (NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-5 / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-5/220V

Цифровият брояч на метри LMD6-5/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има едно изходно реле. Броячът се характеризира с това, че има клетка от паметта "Total", в която се сумират всички измерени дължини и се съхраняват за голям период от време. Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 130лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-6R / 12÷24V,  L=(1 - 999999 m),  Us=12÷24V ac/dc, изх. 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-6R / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-6R/12V

Цифровият брояч на метри LMD6-6R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 136лв. без ДДС

Брояч на метри LMD6-6R / 220V,   L=(1 - 999999 m),  Us=220Vac, изходи реле 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

LMD6-6R / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-6R/220V

Цифровият брояч на метри LMD6-6R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Може да измерва дължини до 999999 метра и има две изходни релета. Могат да се задават две гранични стойности "L1" и "L2". Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер или с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Броячът на метри е с плаваща точка и може да показва "m", "dm", "cm" и "mm". Програмно могат да бъдат задавани различни параметри определящи начина на работа на брояча. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 140лв. без ДДС

Измерител на дължина LMD6-8R / 12÷24V,   L=(-999.95 ... 9999.95 mm),   Us=12÷24V ac/dc, 95x49x113mm

LMD6-8R / 12÷24V

Цифров брояч на метри LMD6-8R/24V

Ревевсивният контролер за измерване на дължина LMD6-8R/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Няма релеен изход и служи за измерване на дължини в диапазона от -999.95mm до 9999.95mm. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Контролерът запазва текущите си данни при прекъсване на захранващото напрежение. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 106лв. без ДДС

Измерител на дължина LMD6-8R / 220V,   L=(-999.95 ... 9999.95 mm),   Us=220Vac,   95x49x113mm

LMD6-8R / 220V

Цифров брояч на метри LMD6-8R/220V

Ревевсивният контролер за измерване на дължина LMD6-8R/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей. Няма релеен изход и служи за измерване на дължини в диапазона от -999.95mm до 9999.95mm. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с датчик тип "NPN" с два дефазирани изхода (OV1-18.24.F). Контролерът запазва текущите си данни при прекъсване на захранващото напрежение. Устройството е предназначено за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 110лв. без ДДС

Цифров брояч на метри LMD8-2R / 220V,   L1=(0 - 99999999 m),   L2=(0 - 999999 m),   Us=220Vac, 190x120x60mm

LMD8-2R / 220V

Цифров брояч на метри LMD8-2R/220V

Цифровият брояч на метри LMD8-2R/220V е микропроцесорно устройство с два цифрови дисплея - един 8-разряден и един 6-разряден. Броячът е реверсивен и може да сумира и да изважда дължини. Има два входа "A" и "B", и работи съвместно с енкодер. Устройството е с енергонезависима памет. Броячът на метри е специализиран за използване в текстилната промишленност при окачествяване на платове.

Виж още...

Цена: 310лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com