office@esa-control.com

 

Цифрови честотомери

Цифровите честотомери са електронни устройства, които се използват като средства за автоматизация на производствени процеси. Служат за измерване на честотата на електрическите импулси постъпили на техния вход. Основното предназначение на честотомерите е да визуализират измерената честота върху цифров дисплей и при достигане на определена гранична стойност да изключат или включат електрическата верига, към която са включени.

Цифров честотомер FMD6-1 / 12÷24V,   f=(0.05 ÷ 9999.99 Hz),   Us=12÷24V ac/dc,   95x49x113mm

FMD6-1 / 12÷24V

Цифров честотомер FMD6-1/24V

Цифровият честотомер FMD6-1/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30Vdc в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" свързан към неговия вход. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 80лв. без ДДС

Цифров честотомер FMD6-1 / 220V,   f=(0.05 ÷ 9999.99 Hz),   Us=220Vac,   95x49x113mm

FMD6-1 / 220V

Цифров честотомер FMD6-1/220V

Цифровият честотомер FMD6-1/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30Vdc в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" свързан към неговия вход. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 84лв. без ДДС

Цифров честотомер FMD6-1N / 220V,     f=(40 ÷ 60 Hz),   Us=220Vac,   95x49x113mm

FMD6-1N / 220V

Цифров честотомер FMD6-1N/220V

Цифровият честотомер FMD6-1N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване на мрежова честота (40÷60Hz). Устройството получава информация за честотата на мрежата от захранващото напрежение. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 84лв. без ДДС

Цифров честотомер FMD6-2 / 12÷24V, f=(0.05÷9999.99Hz), Us=12÷24V ac/dc, 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

FMD6-2 / 12÷24V

Цифров честотомер FMD6-2/24V

Цифровият честотомер FMD6-2/12÷24V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30Vdc в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" свързан към неговия вход. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични честоти "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 114лв. без ДДС

Цифров честотомер FMD6-2 / 220V,   f=(0.05 ÷ 9999.99 Hz),  Us=220Vac,  изх. 2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

FMD6-2 / 220V

Цифров честотомер FMD6-2/220V

Цифровият честотомер FMD6-2/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване честотата на положителни електрически импулси с амплитуда 3÷30Vdc в диапазона от 0,05 до 9999,99Hz. Устройството може да работи съвместно с датчик тип "PNP" свързан към неговия вход. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични честоти "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Цифров честотомер FMD6-2N / 220V,     f=(40 ÷ 60 Hz),   Us=220Vac,   изх.2x(NO+NC) 4A/220V, 95x49x113mm

FMD6-2N / 220V

Цифров честотомер FMD6-2N/220V

Цифровият честотомер FMD6-2N/220V е микропроцесорно устройство с 6-разряден цифров дисплей и служи за измерване и контролиране на мрежова честота (40÷60Hz). Устройството получава информация за честотата на мрежата от захранващото напрежение. Честотомерът има две изходни релета и могат да се зададат две гранични честоти "F1" и "F2" при достигането, на които се включва съответното изходно реле. Честотомерът е предназначен за вграждане в табло (панелен монтаж).

Виж още...

Цена: 118лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com