office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори
с конектор за променлив ток (AC)


Това са двупроводни безконтактни индуктивни датчици и сензори, които завършват с конектор. Използват се в промишлени системи, като средства за автоматизация за превключване на 2-проводни променливо токови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик  M1-12.71.CU1 с конектор,   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор за променлив ток с метален корпус M12x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик  M1-12.72.CU1 с конектор,   Sn=3.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M12x60mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, сензор M1-12.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 с конектор за променлив ток с метален корпус M12x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик  M1-18.71.CU1 с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с метален корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик  M1-18.72.CU1 с конектор,   Sn=5.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор M1-18.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с метален корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 56лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P1-18.71.CU1 с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.71.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P1-18.72.CU1 с конектор,   Sn=8.0mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M18x60mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, сензор P1-18.72.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M18x60mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 54лв. без ДДС

Индуктивен датчик  M1-30.71.CU1 с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.71.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с метален корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС

Индуктивен датчик  M1-30.72.CU1 с конектор,   Sn=9.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор M1-30.72.C

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с метален корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 60лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P1-30.71.CU1 с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.71.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P1-30.72.CU1 с конектор,   Sn=14mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, M30x64mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, сензор P1-30.72.C

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 с конектор за променлив ток с пластмасов корпус M30x64mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P3-60.71.CU1 с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NO, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.71.C

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик с конектор за променлив ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Индуктивен датчик  P3-60.72.CU1 с конектор,   Sn=12.5mm, 2-проводен NC, 90-240VAC, 10-300mA, 72x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P3-60.72.C

Неекраниран тип паралелепипеден безконтактен индуктивен датчик с конектор за променлив ток с пластмасов корпус 72x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с четири-пинов мъжки конектор M12 (съединител) и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Няма защита на изхода от късо съединение. Променливотоков датчик обозначен в края със символ (U2) е с работно напрежение 40-100VAC, а със символ (U3) е 20-50VAC (по заявка).

Виж още...

Цена: 58лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com