office@esa-control.com

 

2-проводни безконтактни индуктивни датчици и сензори
за постоянен ток (DC)


Това са безконтактни индуктивни датчици и сензори, които се използват в промишлени системи, като електронни средства за автоматизация за превключване на двупроводни постояннотокови електрически вериги. Активират се при приближаването на метални предмети към активната им част. Индуктивните датчици и сензори са влаго и прахо устойчиви. Работят в широк температурен диапазон и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които те са включени.

Индуктивен датчик M1-12.61.K   Sn=3.5mm, 2-проводен NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.61.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-12.62.K   Sn=3.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор M1-12.62.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с метален корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 3,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.61.K   Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.61.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-12.62.K   Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M12x45mm

M12
Безконтактен индуктивен датчик M12, индуктивен сензор P1-12.62.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M12 за постоянен ток с пластмасов корпус M12x45mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.61.K   Sn=5.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.61.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-18.62.K   Sn=5.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор M1-18.62.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с метален корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 42лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.61.K   Sn=8.0mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.61.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-18.62.K   Sn=8.0mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M18x49mm

M18
Безконтактен индуктивен датчик M18, индуктивен сензор P1-18.62.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M18 за постоянен ток с пластмасов корпус M18x49mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 8,0mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 40лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.61.K   Sn=9.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.61.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-30.62.K   Sn=9.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор M1-30.62.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с метален корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 9,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.61.K   Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.61.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-30.62.K   Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M30x53mm

M30
Безконтактен индуктивен датчик M30, индуктивен сензор P1-30.62.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M30 за постоянен ток с пластмасов корпус M30x53mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.61.K   Sn=14mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.61.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик M1-40.62.K   Sn=14mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор M1-40.62.K

Екраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с метален корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 14mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 48лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.61.K   Sn=24mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.61.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P1-40.62.K   Sn=24mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, M40x55mm

M40
Безконтактен индуктивен датчик M40, индуктивен сензор P1-40.62.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик M40 за постоянен ток с пластмасов корпус M40x55mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 24mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 46лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.61.K   Sn=12.5mm, 2-проводен, NO, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.61.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално отворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Индуктивен датчик P3-60.62.K   Sn=12.5mm, 2-проводен, NC, 8-30VDC, 1-80mA, 60x30x15mm

P3-60
Безконтактен индуктивен датчик, индуктивен сензор P3-60.62.K

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 60x30x15mm, с нормално затворен контакт. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 12,5mm. Сензорът завършва с дву-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m и има светодиодна индикация показваща изходното състояние на индуктивния датчик. Изходът на датчика е защитен от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 44лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com