office@esa-control.com

 

Описание на безконтактни индуктивни датчици и сензори за постоянен ток (DC).
3-проводни и 4-проводни. Електрически схеми на включване.


Безконтактните индуктивни датчици и сензори са елемент от електронните средствата за автоматизация на производствени процеси. Работят в широк температурен диапазон и се използват при автоматизация на промишлени процеси в условия на влажна и прашна среда, силни вибрации и непрекъснат режим на работа. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, електрически схеми на включване и изходни характеристики.

Описание, електрически схеми на свързване на безконтактни индуктивни датчици за постоянен ток, три и четири-проводни

Copyright ©  www.esa-control.com