office@esa-control.com

 

Описание на безконтактни индуктивни датчици и сензори

Безконтактните индуктивни датчици и сензори са елемент от електронните средствата за автоматизация на производствени процеси. Работят в широк температурен диапазон и се използват при автоматизация на промишлени процеси в условия на влажна и прашна среда, силни вибрации и непрекъснат режим на работа. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, условия на експлоатация, типово обозначение, технически характеристики, правила на монтаж и габаритни размери.

Индуктивни датчици - Предназначение и област на приложение Индуктивни датчици - Типово обозначение Индуктивни датчици - Технически характеристики

Copyright ©  www.esa-control.com