office@esa-control.com

 

Индуктивни датчици и сензори за текстилната промишленост серия Р9-95

Това са постояннотокови безконтактни индуктивни датчици и сензори серия P9-95, които се използват основно в текстилната промишленост, като средства за автоматизация. Имат три PNP нормално затворени изхода, които играят ролята на променливо съпротивление в електрическата верига, в която са включени. Трите изхода са независими един от друг и се изключват при приближаването на метален предмет към съответната активна част на датчика. Индуктивните датчици и сензори за текстилната промишленост са влаго и прахо устойчиви, и имат дълъг живот на работа благодарение на безконтактното превключване на електрическите вериги, в които са включени.

Индуктивен датчик P9-95.62.S   Sn=5.5mm, 4-проводен с три PNP/NC изхода, 8-30VDC, 20mA, 95x26x14mm

P9-95
Безконтактен индуктивен датчик, сензор P9-95.62.S

Неекраниран тип безконтактен индуктивен датчик за постоянен ток с пластмасов корпус 95x26x14mm, с изходи тип PNP с три нормално затворени контакта. Максималното разстояние на действие на индуктивния датчик е 5,5mm. Сензорът завършва с четири-проводен PVC свързващ кабел с дължина 2m. Тъй като датчика играе ролята на променливо съпротивление във веригата, в която е включен той няма светодиодна индикация и изходите му не са защитени от претоварване и късо съединение.

Виж още...

Цена: 120лв. без ДДС

Copyright ©  www.esa-control.com