office@esa-control.com

 

Описание на безконтактни капацитивни датчици и сензори за постоянен ток.
Електрически схеми на включване (DC).


Безконтактните капацитивни датчици и сензори са елемент от електронните средства за автоматизация на производствени процеси. По-долу е дадена информация за тяхното предназначение, правила за монтаж, електрически схеми на включване и изходна характеристика.

Описание, електрически схеми на включване на безконтактни капацитивни датчици за постоянен ток 4-проводни

Copyright ©  www.esa-control.com